לוח הודעות

ימי הולדת

חיים אשר בודנר
  
יג חשון 21/10
יואב ג'קובסון
  
כט תשרי 17/10
אריה לייב רוזנטל
  
ד חשון 16/10
משה יוסף רודאף
  
כו תשרי 18/10
יאיר שלמה הרטמן
  
כח תשרי 20/10