לוח הודעות

ימי הולדת

נתנאל יצחק
  
כ שבט 18/02
משה בלנק
  
כא שבט 19/02
נהוראי קשת
  
א אדר 19/02
נעם דילר
  
טז אדר 22/02
שלמה זלמן אברמוביץ
  
יד אדר 18/02
איתמר מנשה אדרי
  
כה שבט 23/02
הלל צור
  
י אדר 24/02
טוביה יגאל סיגל
  
ו אדר 24/02
אליה קריביאן
  
טז אדר 22/02
בצלאל נוביק
  
יז אדר 21/02